محصول جدید با ماده موثره استیل تری بوتیل سیترات جهت درمان نفخ گازی و کفی

محلول خوراکی کیمی ترول( استیل تری بوتیل سیترات) جهت درمان نفخ گازی و کفی در گاو، گوسفند و بز تجویز میگردد. در بسته بندی 120 میلی لیتر آماده عرضه به بازار...