محصولات - کوباکتر ® DC

کوباکتر ® DC

سفکوئینوم سولفات

پماد استريل داخل پستاني مخصوص دوره خشکی

تركيب دارويي: هر سرنگ 10 گرمي حاوي:
سفکوئینوم سولفات 150 میلی گرم
پایه پماد تا 10 گرم

مشخصات دارویی: سفکوئینوم آنتی یبیوتیکی وسیع الطیف و باکتریوسید از نسل چهارم سفالوسپورین ها است که باعث مهار پپتیدوگلیکان های دیواره سلولی باکتری می شود. در مقابل بتالاکتاماز باکتری های گرم منفی نیز بسیار مقاوم می باشد. در نتیجه اثر باکتریوسیدی خوبی در پستان مبتلا به اورام پستان کلی فرمی و استافیلوکوکی دارد.

حیوان هدف: گاو

موارد مصرف:جهت درمان ورم پستان تحت بالینی در زمان خشکی ناشی از وجود ارگانیسم های حساس به سفکوئینوم (استرپتوکوک اوبریس، استرپتوکوک دیسگالاکتیه، استرپتوکوک آگالاکتیه، استافیلوکوک آرئوس و استافیلوکوک کوآگولاز منفی) درگاوهای خشک تجویز می شود.

روش و مقدار مصرف:
  • قبل از مصرف سرنگ را تکان دهید.
  • کارتیه مبتلا را با آب گرم که حاوی ضدعفونی کننده مناسب است، شسته و ضدعفونی نمایید. کارتیه بطور کامل خشک شود. قبل از تزریق، پستان باید به طور کامل از شیر تخلیه گردد. سر هر پستانک را با پد الکلی مجزا تمیز نمایید. محتویات یک سرنگ از طریق مجرای شیر به داخل کارتیه مبتلا تزریق گردد. جهت جذب بهتر دارو، پس از تزریق، پستان را از پایین به بالا ماساژ دهید.
موارد احتياط:
  • فقط براي مصرف دامپزشكي
  • در دوره شیرواری استفاده نشود.
  • در موارد حساسیت به سفالوسپرین ها مصرف نشود.
  • از تماس مستقیم این محصول با پوست، چشم ها، دهان و لباس اجتناب شود.
  • دارو دور از دسترس كودكان نگهداري شود.
زمان پرهيز از مصرف:
  • گوشت : 2 روز شیر: 1 روز بعد از طول دوره خشکی(8هفته)
شرايط نگهداري:
  • در دماي كمتر از oC 25 و دور ازتابش مستقیم آفتاب نگهداری و از يخ زدگي محافظت شود.
بسته‌بندي:
  • 30 سرنگ 10 گرمي

دانلود کاتالوگ