محصولات - پرازیمکتین

پرازیمکتین®

پرازیکوانتل + آیورمکتین

خمیر ضد انگل خوراکی اسب

تركيب دارويي: هر سرنگ حاوی:
پرازیکوانتل 7/75 %
آیورمکتین 1/55 %

مشخصات دارویی و مکانیسم عمل: ایورمکتین ضد انگلی با اثربخشی وسیع الطیف و حاشیه ایمنی وسیع در اسب میباشد. این ماده متعلق به گروه ماکروسیکلیک لاکتونی می باشد. که به عنوان آگونیست نوروترانسمیتر مهاری گاما آمینوبوتریک اسید (GABA0) عمل می‌کند. از طرف دیگر به کانال های chloride gated-Glutammate متصل شده و با افزایش نفوذپذیری سلول های عصبی نسبت به یون های کلر و در نتیجه هیپرپلاریزاسیون این سلول ها، انتقال سیگنال های عصبی را مسدود کرده و منجربه فلجی و به دنبال آن مرگ انگل می شود. پرازیکوانتل، مشتق پیرازینوایزوکینولون می باشد که با افزایش نفوذپذیری غشای سلولی نسبت به کلسیم وخروج یون های کلسیم باعث فلجی عضلات انگل میگردد.این ماده اثر ضد انگلی قوی در برابر ترماتودها و سستودها بدون فعالیت ضد نماتودی نشان میدهد. ایورمکتین به همراه پرازیکوانتل ترکیب موثری برای از بین بردن گونه های مختلفی از انگلهای اسب در مراحل متفاوتی از چرخه زندگی کرم های پهن، کرمهای گرد و لارو ها می باشد.

حیوان هدف: اسب

موارد مصرف:خمیر پرازیمکتین  جهت درمان و کنترل کرمهای پهن،استرونگل های بزرگ و کوچک، اکسییوریس اکوئی، پاراسکاریس اکوئوروم، تریکوسترونژیلوس اکسیآی، هابرونما موسکه، لارو و کرمهای ریوی در اسبها استفاده میگردد.

روش و مقدار مصرف:
  • سر سرنگ را از فضای خالی دندان پیش و آسیاب اسب وارد کرده و مقدار دز لازم محاسبه شده را به اسب بخورانید. بلافاصله پس از خوراندن سر اسب را برای چند ثانیه بالا نگه دارید. قبل از خوراندن دارو از خالی بودن دهان اسب اطمینان حاصل نمائید.
برنامه کنترل و پیشگیری:
  • کره اسب: شروع از 5 ماهگی و تکرار تجویز هر 8 هفته بصورت روتین
  • اسب بالغ: درمان روتین انگلی با فواصل 8 هفته ای
موارد احتياط:
  • این خمیر صرفا جهت استفاده در اسب و سایر تک سمیان می باشد لذا از مصرف این دارو برای دیگر حیوانات خودداری نمایید
  • در کره های زیر 5 ماه با احتیاط و طبق دستور دامپزشک مصرف شود.
  • در مادیان آبستن استفاده نشود.
  • دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
زمان پرهيز از مصرف:
  • ندارد
شرايط نگهداري:
  • در دمای کمتر از 25 درجه سانتی گراد و دور از نور نگهداری و از یخ زدگی محافظت شود.
بسته‌بندي:
  • سرنگ 30گرمی

دانلود کاتالوگ