محصولات - معرف CMT

معرف CMT

سدیم لوریل سولفات

تست ورم پستان کالیفرنیایی

تركيب دارويي: هر میلی لیتر از محلول حاوی 50 میلی گرم سدیم لوریل سولفات می باشد.

مشخصات دارویی و مکانیسم عمل: سدیم لوریل سولفات کشش سطحی را کاهش داده و ساختار و هدایت غشای سلولی و هسته را تغییر می دهد، تعادل اسمزی را مختل کرده، اکسیداسیون را بلوکه، آنزیم های پروتئولیتیک را تحریک و ویسکوزیته شیر را افزایش می دهد. در نتیجه اضافه کردن این محلول به شیر، باعث می شود که DNA سلول های سوماتیک شیر با محلول واکنش داده و ژل تشکیل دهد که تشکیل ژل، نشان دهنده وجود ورم پستان تحت بالینی است.

موارد مصرف: تست ورم پستان کالیفرنیایی (CMT) یک تست سریع، دقیق و قابل انجام در دامداری جهت تشخیص زودهنگام ورم پستان تحت بالینی و تخمین تعداد سلول های سوماتیک (SCC ) است. سلول های سوماتیک شامل گلبولهای سفید خون و سلول های اپی تلیال پستان است که در پاسخ به التهاب پستان وارد شیر می شوند و شمارش این سلول های سوماتیک به عنوان یک شاخص برای تشخیص ورم پستان استفاده می شود. CMT برای نمونه برداری از هر کارتیه و همچنین جهت نمونه برداری از سطل شیر و تانک ذخیره شیر قابل اجرا است تا علاوه بر تشخیص گاو مبتال ، وضعیت کل گله از نظر ورم پستان را هم معلوم نماید.

روش انجام CMT:
  • کارتیه ها را با الکل تمیز نمایید، شیر پیش دوشش را دور بریزید و سپس یک یا دو دوشش از هر کارتیه را در داخل ظرف مخصوص بدوشید. هم حجم شیر داخل هر قسمت، معرفCMT به ظرف اضافه کنید و سپس به ارامی در حالت افقی بچرخانید تا محتویات به خوبی ترکیب شوند. نباید بیشتر از 10 ثانیه این عمل طول بکشد. سپس ترکیب را سریعا برای بوجود آمدن ژل (انجام واکنش) بررسی کنید. وجود مواد ژالتینه و یا رشته ای در کف ظرف نشان دهنده شمارش سلولی بالای کارتیه است
موارد احتياط:
  • به هنگام نمونه برداری از سطل شیر و تانک ذخیره شیر باید قبل از نمونه برداری، شیر تانک حداقل دو دقیقه به هم زده شود تا نتیجه تست به درستی نشان داده شود.
  • در صورت وجود شک در نتیجه آزمایش، می تواند بلافاصله و یا در دوشش بعدی آزمایش تکرار گردد.
  • مقدار زیاد یا کم معرف بر نتیجه تاثیر گذار است.
  • در صورت تماس با چشم فورا با آب فراوان بشویید.
  • دور از دسترس کودکان نگهداری گردد.
  • تفسیر رنگ در تست مشهود نمی باشد و معیار فقط تشکیل ژل می باشد.

دانلود کاتالوگ

روش تفسیر مشاهدات: