محصولات - آيسيلين®

آيسيلين®

كلوگزاسيلين (بنزاتين)

پماد استريل چشمي

تركيب دارويي: هر تيوب 5 گرمي حاوي 16/7% وزني – وزني كلوگزاسيلين بصورت ملح بنزاتين مي‌باشد.

مشخصات دارویی: كلوگزاسيلين بنزاتين يك پني‌سيلين نيمه صناعي و مقاوم به پني سيليناز مي‌باشد كه بر روي طيف وسيعي از باكتري‌هاي گرم مثبت موثر است.

حیوان هدف: دام بزرگ و دام کوچک

موارد مصرف:براي درمان عفونت‌هاي چشمي ناشي از گونه‌هاي استافيلوكوك و باسيلوس در گاو، گوسفند، اسب، سگ و گربه.

روش و مقدار مصرف:
 • پلك پائين را برگردانده و ميزان كافي از پماد چشمي را بطور يكنواخت و به آهستگي به داخل كيسه ملتحمه پائين تخليه نمائيد.
 • گاو و اسب: حدود 10-5 سانتي متر از پماد براي هر چشم
 • گوسفند: حدود 5 سانتي متر از پماد براي هر چشم
 • سگ و گربه: حدود 2 سانتي متر براي هر چشم
 • معمولا يك بار مصرف كافي است ولي درمان را در صورت نياز مي‌توان پس از 72-18 ساعت تكرار نمود.
 • در حيواناتي كه فقط يك چشم آنها آلوده شده است براي جلوگيري از عفونت متقابل و سرايت بيماري، درمان هر دو چشم توصيه مي‌شود.
موارد احتياط:
 • فقط براي مصرف دامپزشكي
 • فقط براي مصرف موضعی
 • ازدياد حساسيت به پني سيلين‌ها بايد مورد توجه قرار گيرد.
 • از تماس با پوست دست در افراد حساس به پني‌سيلين خودداري شود.
 • دست‌ها را پس از مصرف بشوئيد.
 • بقيه پماد را پس از مصرف دور بريزيد.
 • دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
زمان پرهيز از مصرف:
 • ندارد
شرايط نگهداري:
 • در دماي 25-15 درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم افتاب نگهداري و از يخ زدگي محافظت شود.
بسته‌بندي:
 • تيوب 5 گرمي

دانلود کاتالوگ