محصولات - کانالکسین® MC

کانالکسین® MC

کانامایسین (سولفات) + سفالکسین (منوهیدرات)

پماد استريل داخل پستاني مخصوص دوره شیرواری

تركيب دارويي: هر سرنگ 8 گرمي حاوي:
– کانامایسین(سولفات) 100000 واحد بين‌المللي
– سفالکسین(منوهیدرات) 200 میلی گرم
– پايه پماد تا 8 گرم

مشخصات دارویی: سفالکسین ، سفالوسپورین نسل اول از دسته بتالاکتام ها است که خاصیت باکتری کشی وابسته به زمان دارد و از طریق مهار سنتز دیواره سلولی باکتری اثر خود را اعمال می کند. کانامایسین یک آمینوگلیکوزید با فعالیت باکتری کشی وابسته به غلظت است که از طریق مهار سنتز پروتئین باکتریایی بر روی میکروارگانیسم تاثیر می گذارد.
ترکیب سفالکسین و کانامایسین دارای اثر سینرژیسم علیه باکتری های گرم مثبت و گرم منفی از جمله استافیلوکوکوس اورئوس، استرپتوکوکوس اگالاکتیه، استرپتوکوکوس دیس آگالاکتیه، استرپتوکوکوس یوبریس و اشریشیا کلای می باشد.

حیوان هدف: گاو

موارد مصرف:درمان عفونت‌هاي پستاني در دوره شيرواري

روش و مقدار مصرف:
  • به محض مشاهده علایم ورم پستان، کارتیه مبتلا را شسته و ضدعفونی نمایید. قبل از تزریق، پستان باید به طور کامل از شیر تخلیه گردد، سپس کل محتویات یک سرنگ از طریق مجرای شیر به داخل کارتیه مبتلا تزریق گردد. برای هر کارتیه 3 بارتزریق به فاصله ی 24 ساعت انجام گردد. جهت جذب بهتر دارو، پس از تزریق، پستان را از پایین به بالا ماساژ دهید. قبل از مصرف سرنگ را تکان دهید.
موارد احتياط:
  • فقط براي مصرف دامپزشكي
  • در دوره خشكي استفاده نشود.
  • در موارد حساسیت به سفالکسین و کانامایسین مصرف نشود.
  • دارو دور از دسترس كودكان نگهداري شود.
زمان پرهيز از مصرف:
  • از مصرف شير تا 5 روز و گوشت تا 10 روز بعد از آخرين درمان خودداري شود.
شرايط نگهداري:
  • در دماي كمتر از 25 درجه سانتی گراد، دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری و از يخ زدگي محافظت شود.
بسته‌بندي:
  • 30 سرنگ 8گرمي

دانلود کاتالوگ