محصولات - ناتريوما®

ناتريوما ®

سديم هيدروكسايد

خمير شاخ سوز

تركيب دارويي: هر تیوب حاوي:
25 درصد وزني – وزني سديم هيدروكسايد، سوسپانسيون‌كننده و آب مي‌باشد.

موارد مصرف: شاخ زدايي گوساله در سنين پائين (14-5 روزگي)

روش و مقدار مصرف:
 • هرتیوب مخصوص شاخ سوزي 5 گوساله مي‌باشد. در سنين پائين (14-5 روزگي) و زماني كه برجستگي شاخ گوساله‌ها قابل لمس باشد، ابتدا موهاي ناحيه برجسته شاخ را با قيچي كوتاه نمائيد و در صورت تمايل، مي‌توانيد دور قسمت برآمدگي شاخ را با كمي گريس يا وازلين چرب نمائيد. سپس لايه نازكي از خمیر را به قطر مناسب و ضخامت 2- 1 ميلي متر برروي آن بماليد. جهت جلوگيري از پاك كردن خمیر توسط گوساله، مي‌توانيد براي مدتي سرواندام‌هاي حركتي گوساله را مقيد نمائيد. گوساله‌ها در هنگام شاخ سوزي مي‌بايست از سايرين، بطور جداگانه نگهداري شوند.
موارد منع مصرف:
 • ندارد
موارد احتياط:
 • فقط براي مصرف دامپزشكي
 • از تماس با پوست و چشم اپراتور خودداري شود. در صورت تماس با پوست، ناحيه را با كمي سركه شستشو داده و سپس با پنبه و آب فراوان تمیز کنید و در صورت تماس با چشم، ناحيه را با آب فراوان شستشو دهيد.
 • جهت جلوگيري ازسوء استفاده احتمالي و رعايت بهداشت، سرنگ‌هاي مصرف شده را به طور بهداشتي كاملا معدوم نمائيد.
 • از تماس با چشم دام خودداری شود. چنانچه بطور ناخواسته، بيش ازمقدار مجاز برروي برجستگي شاخ گوساله ريخته شود، موضع را كاملا با پنبه پاك كرده و پس از 24 ساعت، مجدداً اقدام به شاخ سوزي نمائيد.
 • در هنگام بارندگي از شاخ سوزي خودداري نمائيد.
 • دور از دسترس كودكان نگهداري شود.
زمان پرهيز از مصرف:
 • ندارد
شرايط نگهداري:
 • در دماي كمتر از 25 درجه سانتی گراد، دور ازتابش مستقیم آفتاب نگهداری و از يخ زدگي محافظت شود.
بسته‌بندي:
 • تیوب 20 گرمی

دانلود کاتالوگ