محصولات - تیل مایکوزین 25%

تیل مایکوزین 25%

تیل مایکوزین

محلول خوراکی

تركيب دارويي: هر میلی لیتر از محلول خوراکی حاوی 250 میلی گرم تیل مایکوزین (فسفات) می باشد.

مشخصات دارویی و مکانیسم عمل: تیل مایکوزین یک آنتی بیوتیک نیمه سنتتیک از گروه ماکرولیدها میباشد که با اتصال به زیر واحد 50s ریبوزوم مانع از سنتز پروتئین در باکتری شده و در نتیجه مانع رشد و سبب انهدام آن میگردد. فعالیت ضد میکروبی تیل مایکوزین عمدتا علیه میکروارگانیسم های گرم مثبت و تعدادی از باکتری های گرم منفی و مایکوپلاسما میباشد. شواهد علمی نشان می دهد که ماکرولیدها اثر سینرژیستی بر سیستم ایمنی میزبان داشته و عملکرد کشندگی فاگوسیتوز بر ضد باکتریها را تقویت می‌کند.

حیوان هدف: طیور گوشتی، بوقلمون، گوساله

موارد مصرف:این محصول در جوجه و بوقلمون: جهت درمان و پیشگیری از عفونت های تنفسی مرتبط با مایکوپلاسما گالی سپتیکوم و مایکوپلاسما سینوویه و در گوساله ها: برای درمان و پیشگیری از بیماری تنفسی مرتبط با مانهیمیا همولیتیکا، پاستورال مولتی سیدا، مایکوپلاسما بویس و دیگر ارگانیسم های حساس به تیل مایکوزین تجویز می گردد.

روش و مقدار مصرف:
 • طیور و بوقلمون: 300 میلی لیتر به ازای 1000 لیتر آب آشامیدنی (یک بطری 60 میلی لیتری در 200 لیتر اب آشامیدنی) به مدت سه روز متوالی.
 • گوساله شیرخوار: 1 میلی لیتر از محلول به ازای هر 20 کیلوگرم وزن بدن دو بار در روز از طریق افزوده شدن به جایگزین شیر به مدت 5-3روز متوالی.
 • محلول تهیه شده حاوی دارو، حداکثر تا 24 ساعت باید مصرف شود.
موارد احتياط:
 • فقط براي مصرف دامپزشكي
 • دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
زمان پرهيز از مصرف:
 • طیور:12 روز
 • بوقلمون: 19 روز
 • گوساله: 42 روز
 موارد منع مصرف:
 •  از تجویز در طیور تخم گذار که تخم آنها به مصرف انسان میرسد، خودداری گردد.
 • این محصول برای اسب سمی میباشد و در تک سمیها منع مصرف دارد.
 • در نشخوارکنندگان که شکمبه فعال دارند نباید مصرف گردد.
 • در حیوانات شیرواری که شیر آنها به مصرف انسان می رسد منع مصرف دارد.
شرايط نگهداري:
 • در دماي كمتر از 25 درجه سانتی گراد، دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری و از يخ زدگی محافظت شود.
بسته‌بندي:
 • بطری پت 60 میلی لیتری
 • بطری پت 120 میلی لیتری

دانلود کاتالوگ