اسهال گوساله ها

هر گوساله‌ای هنگام تولد با میکروارگانیسم‌های مختلفی نظیر ویروس‌ها، باکتری‌ها و تک‌یاخته‌ها روبرو می‌شود. این میکروارگانیسم‌ها به عنوان بخشی از محیط زندگی دام‌ها در بهبود سیستم ایمنی بدن آنان موثر...

سخت زائی گاو

سخت زائی درگاو

یکی از مشکلات اصلی هر گاوداری مواجه با بیماری‌های شایع گاوهاست اما بدترین آن سخت‌زایی گاو است که در برخی مواقع ممکن است موجب مرگ گوساله یا گاو مادر گردد....

پارافین

پارافین یک محصول پتروشیمی بدست آمده از تصفیه نفت خام است که دارای ناخالصیهای مختلف سمی و غیرسمی میباشد. باوجود اینکه پارافین بیشتر با کاربرد آن در شمع سازی شناخته...