تولید اولین و تنها پماد استریل چشمی تتراسایکلین 1%