متریکیم

(سفاپرین / بنزاتن) انفوزیون استریل داخل رحمی

متریکیم در درمان اندومتریت تحت حاد و مزمن در گاو(حداقل 14 روز بعد از زایمان) ناشی از باکتری های حساس به سفاپیرین به کار می رود. باکتری های پاتوژن حساس به سفاپیرین عبارتند از: اکتینومیسس(کورینه باکتریوم) پیوژنز و باکتری های غیر هوازی مثل فوزوباکتریوم نکروفورم و باکتری های غیر هوازی گرم منفی، همچنین می توان متریکیم را در درمان دام های برگشتی از تلقیح(بیش از سه تلقیح) در مواردی که عفونت های باکتریایی به عنوان بروز مشکلات باروری تشخیص داده شده اند، به کار برد.

موجود در انبار

توضیحات

فقط برای مصرف دامپزشکی

اطلاعات بیشتر

ترکیب:

– سفاپیرین (بنزاتین) 500 میلی گرم
– پایه روغنی گیاهی تا 19 گرم

روش و مقدار مصرف:

قبل از مصرف تکان دهید.
– با استفاده از سوند محتویات یک سرنگ متریکیم را به فضای داخل رحم وارد نمایید.
1- سرنگ را به سوند متصل کنید.
2- با استفاده از دستکش و از طریق توشه رکتال، سرویکس رحم را با یک دست نگه دارید.
3- سوند را از میان گردن رحم به وسیله حرکت دادن ملایم گردن رحم، وارد فضای رحمی کنید.
4- متریکیم را تزریق کنید.

– در حیواناتی که تلقح مصنوعی شده اند، متریکیم را می توان یک روز بعد از تلقیح به کار برد.
– در موارد بروز رحم چرکی (پیومتر) به منظور القای لوتالایز و تخلیه مواد چرکی از رحم، درمان با پروستاگلاندین ها پس از تجویز متریکیم توصیه می شود.

شرایط نگهداری:

در دمای اتاق (15 – 25 درجه سانتی گراد) نگهداری شود. از یخ زدگی محافظت شود.

موارد احتیاط:

– در حیوانات حساس به ترکیبات سفالوسپورینی مصرف نشود.
– از تماس دارو با پوست، چشم و مخاطات انسان جلوگیری شود.
– در گاو آبستن مصرف نشود. (مصرف در دوره شیرواری بلامانع است.)
– همزمان با سایر ترکیبات داخل رحمی مضرف نشود.

زمان پرهیز از مصرف:

– گوشت: 2 روز
– شیر: ندارد

بسته بندی:

جعبه های حاوی 10 سرنگ، سوند و 10 دستکش