تیت سیل DC

(بیسموت ساب نیترات)

پماد استریل داخل پستانی

پماد پستانی بیسموت ساب نیترات، در طول دوره خشکی به عنوان یک سد مکانیکی موثر به منظور ممانعت از ورود عوامل بیماری زا و بروز عفونت های جدید داخل پستانی عمل کرده و در نتیجه باعث کاهش میزان بروز موارد حاد بالینی ورم پستان می گردد.

موجود در انبار

توضیحات

فقط برای مصرف دامپزشکی

اطلاعات بیشتر

ترکیب:

هر سرنگ 4 گرمی حاوی:
– بیسموت ساب نیترات 2600 میلی گرم
– پایه پماد تا 4 گرم

روش و مقدار مصرف:

پس از آخرین دوشش و شروع درمان خشکی نوک کارتیه ها را با پنبه الکل ضدعفونی کرده و سپس تمام محتویات یک سرنگ را داخل سر پستانک تزریق کنید. پس از تزریق از ماساژ به سمت بالا خودداری شود.

شرایط نگهداری:

در سرنگ های در بسته و در دمای اتاق نگهداری شود.

موارد احتیاط:

دور از دسترس کودکان قرار گیرد.

زمان پرهیز از مصرف:

در صورت مصرف به تنهایی، زمان پرهیز از مصرف شیر و گوشت ندارد.

بسته بندی:

48 سرنگ 4 گرمی در هر جعبه