اکسی نئوزون MC

توضیحات

پماد استریل داخل پستانی

  • درمان ورم پستان حاد و تحت حاد ناشی از عفونت­های باکتریایی دام در دوره شیرواری
  • فقط برای مصرف دامپزشکی