آیسیلین

پماد استریل چشمی

کلوگزاسیلین بنزاتین یک پنی سیلین نیمه صناعی و مقاوم به پنی سیلیناز می باشد که بر روی طیف وسیعی از باکتری های گرم مثبت و موثر است.

موجود در انبار

توضیحات

فقط برای مصرف دامپزشکی

برای درمان عفونت های چشمی ناشی از گونه های استافیلوکوک و با سیلوس در گاو، گوسفند، اسب، سگ و گربه.

اطلاعات بیشتر

ترکیب:

هر تیوب 5 گرمی حاوی:
– 16.7% وزنی – وزنی کلوگزاسیلین به صورت ملح بنزاتین می باشد.

روش و مقدار مصرف:

– پلک پایین را برگردانده و میزان کافی از پماد چشمی را به طور یکنواخت و به آهستگی به داخل کیسه ی ملتحمه پایین تخلیه کنید.
– گاو و اسب: حدود 5-10 سانتی متر از پماد برای هر چشم
– گوسفند: حدود 5 سانتی متر از پماد برای هر چشم
– سگ و گربه: حدود 2 سانتی متر از پماد برای هر چشم
– معمولا یک بار مصرف کافی است ولی درمان را در صورت نیاز می توان پس از 18 تا 72 ساعت تکرار کرد.
– در حیواناتی که فقط یک چشم آن ها آلوده شده است برای جلوگیری از عفونت متقابل و سرایت بیماری، درمان هر دو چشم توصیه می شود.

شرایط نگهداری:

– در دمای کمتر از 25 درجه سانتی گراد و دور از نور نگهداری شود.
– از یخ زدگی محافظت شود.

موارد احتیاط:

– ازدیاد حساسیت به پنی سیلین ها باید مورد توجه قرار گیرد.
– از تماس با پوست دست در افراد حساس به پنی سیلین خودداری شود.
– دست ها را پس از مصرف بشویید.
– بقیه پماد را پس از مصرف دور بریزید.
– دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.
– فقط برای مصرف خارجی

بسته بندی:

جعبه های یک عددی